Эл агартуу

Эл агартуу

Сайт журнала Эл агартуу

Журналга жазылуу

Эл агартуу” журналына жазылуу “Кыргызпочтасы” Мамлекеттик ишканасы тарабынан бир жылда эки жолу жүргүзүлөт. Жазылууну каалагандар “Кыргызпочтасы” Мамлекеттик ишканасынын аймактык түйүндөрүнө кайрылса болот. Журнал бир жылда 6 жолу жарыкка чыгат.

Жазылуу индекси: 77438