Эл агартуу

Эл агартуу

Сайт журнала Эл агартуу

Редколлегия

1. Анаркулов Х. – Педагогика илимдеринин доктору, профессор.

2. Акматалиев А.А. -Филология илимдеринин доктору, академик

3. Биялиев К. – Педагогика илимдеринин доктору.

4. Исаков К. – Филология илимдеринин доктору, профессор.

5. Ишекеев Н. – Педагогика илимдеринин доктору, профессор.

6. Ниязов Т. – География илимдеринин кандидаты, профессор.

7. Оморов И. – География илиминин кандидаты.

8. Өмүрбеков Т. –Тарых илимдеринин доктору, профессор.

9. Соронкулов Г. – Педагогика илимдеринин кандидаты.

10. Тайтелиев Ч. –“Эл агартуу” журналынын баш редактору.